Gotviks Tältpolicy

Denna policy gäller för de medlemmar i SKA Gotvik som lånar tält som ägs av SKA Gotvik.
Syftet med tälten är minska tröskeln för nya medlemmar att vara med på lägerevent.

● Kontaktperson/ansvarig för utlånning utses av styrlesen
● Ansvarig för utlåningen ska försöka sköta utlåningen i enlighet med policyn, men
ansvarig person har rätt att fatta egna beslut om tvister uppstår eller pga speciella
omständigheter m.m.
● Nya medlemmar har förtur.
● Förfrågan om lediga tält/tältplatser tas ej emot innan registering för event öppnas.
● God tid innan event tilledelas tältplatserna av ansvarig
● 300sek hyra per tält och lånetiden är ett event och en vecka efter för att se till att tältet
kommer tillbaka till lokalen
● Tält lämnas och hämtas i Gotviks lokal.
● Tälten ska vara torra och i ordning när de lämnas tillbaka
● Dröjesmål med att lämna tillbaka tält kommer kosta 300sek/veckan
● För onormalt slitage debiteras medlemmen.
● Normalt 4 personer per tält
● Medlemmar står själva för transport av tältet till och från siten/eventet

Jag har tagit del av denna policy och godtar de villkor som anges för att låna tält.
Ort & datum:_____________
Underskrift:___________________
Namnförtydling:________________
Medlemsnummer:________

sv_SESwedish