Styrelse

2021

Ordförande: Katarina Dahllöv
Kassör: Cecilia Svensson
Ledamot: Julia Rohdin
Ledamot: Gaby Soriano
Ledamot: Sonja Erlandsson
Ledamot: Alfhild Thörner
Suppleant: Johan Bergman

För att komma i kontakt med styrelsen maila:

drots@gotvik.se

sv_SESwedish