Medlemskap

Du betalar medlemsavgift från och med 12 års ålder.
Ett års medlemskap gäller från 1 april till 31 mars året därpå.
Med ett medlemskap får du rösträtt på våra årsmöten, hålla ämbeten, organisera evenemang, erhålla utmärkelser, medlemsblad samt rabatt på anmälningsavgiften till evenemang.

Att bara delta på våra veckoträffar är gratis i början. Däremot kostar det för att delta på evenemangen. Du kan välja att vänta med att betala medlemsavgiften tills du är säker på att SKA Gotvik är något för dig.

Nya medlemmar
Vill du bli medlem i Gotvik för första gången behöver du först registrera dina uppgifter påhttp://nordmark.org/census/ . Kom ihåg att anteckna dina inloggningsuppgifter för framtida bruk. Efter du godkänt att dina uppgifter sparas online får du välja förening genom att klicka på Gotvik.
Betala sedan in medlemsavgiften till Gotviks plusgiro 83 32 08-2 (Betalningsmottagare: SKA Gotvik) och ange ”Ny medlem” och ditt namn i meddelandefältet. Följ upp med ett e-mail till vår kassör så upptäcks inbetalningen fortare och kassören kan verifiera det förlängda medlemskapet snabbare.
När vi mottagit medlemsavgiften och ni finns registrerade på http://nordmark.org/census/skickas medlemskort till den adress ni angivit i nordmarks census. Glöm därför inte att logga in och ändra era adressuppgifter om ni flyttar.

Gamla medlemmar
Har du varit medlem tidigare och vill förnya ditt medlemskap betalar du in pengar till Gotviks plusgiro 83 32 08-2 (Betalningsmottagare: SKA Gotvik) och anger ditt namn och medlemsnummer i meddelandefältet. Följ upp med ett e-mail till vår kassör så upptäcks inbetalningen fortare och kassören kan verifiera det förlängda medlemskapet snabbare.
Via följande länk kan du kolla statusen på ditt medlemskap:http://www.nordmark.org/census/login.php
När vi mottagit medlemsavgiften skickas ditt medlemskort till den adress du angivit i nordmarks census, så glöm inte att logga in och ändra dina adressuppgifter om du flyttar.

Olika medlemskap

Gotvik standard 350 kr/år
För enskilda medlemmar eller huvudmedlem i familjemedlemskap.
Inkluderar: Medlemskap i SKA Gotvik och SKA Nordmark (SCA). Prenumeration på de elektroniska upplagorna av Dauphinen (Gotviks medlemstidning), Silversparren (Nordmarks medlemstidning) och Dragons tale (Drachenwalds medlemstidning).

Gotvik familj 125 kr/år
För familjemedlemmar boendes på samma adress som en standardmedlem.
Inkluderar: Medlemskap i SKA Gotvik och SKA Nordmark (SCA). Prenumeration på de elektroniska upplagorna av Dauphinen (Gotviks medlemstidning), Silversparren (Nordmarks medlemstidning) och Dragons tale (Drachenwalds medlemstidning).

Gotvik standard med prenumeration 600 kr/år
För enskilda medlemmar eller huvudmedlem i familjemedlemskap som också vill prenumerera på Dragon’s Tale/Silversparren.
Inkluderar: Medlemskap i SKA Gotvik och SKA Nordmark (SCA). Prenumeration på de elektroniska upplagorna av Dauphinen (Gotviks medlemstidning), Silversparren (Nordmarks medlemstidning) och Dragons tale (Drachenwalds medlemstidning), samt dubbelpublikationen Dragon’s tale/Silversparren i pappersformat.

Har du frågor angående medlemskap och medlemsavgifter?

Kontakta Gotviks kassör,

skattmastare@gotvik.se

Comments are closed.