Vad gör en Ämbetsman?

Av Aelfwynne of Eoforwic, med uppdateringar av Felicitas och Caroline

SCA och alla lokala föreningar bygger på att man har ämbetsmän.
Att vara ämbetsman innebär att man har ett ansvarsområde inom föreningen. Vissa ämbeten är även sammansatta med styrelseuppdrag som ex Drots/ordförande, Skattmästare/kassör.

Då vi även följer svensk lag och svensk föreningspraxis innebär det att vi egentligen är två föreningar.
Dels är vi Baroniet Gotvik som är en del av det världsomspännande SCA, men vi är även Medeltidsföreningen SKA Gotvik som är en ideell svensk förening som är religiöst och politiskt obunden.

En annan sak som tillkommer i vår förening som inte är så vanligt i Sverige är att mycket är på engelska. Jag har därför även listat ämbetsmännens (officers) titlar på engelska inom parentes.
De flesta ämbeten rapporterar till ämbetsmannen med samma titel på Nordmarksnivå 4 gånger per år där de beskriver vad de gjort inom sitt ämbete sedan den senaste rapporten. En gång per år består det av en “Doomsday-rapport” som summerar hela året. Nordmarks ämbetsmän rapporterar i sin tur till ämbetsmännen i Drachenwald.
För att vara en ämbetsman måste man ha Nordmarks samt Drachenwalds tidning i sitt hushåll (Silversparren och Dragons tale).

När en grupp är ett Baroni som Gotvik måste man ha vissa ämbeten: Drots, Härold, Skattmästare, Marsk, MoAS, Krönikör och Kastellan. Innehavaren av ett ämbete måste “godkännas” av sin överordnade.

I Gotvik har vi följande ämbetsmän:

Drots / Ordförande (Seneschal)
Ansvarar för hela föreningen och övriga ämbetsmän.
(Se även artikeln “Att vara Drots”)

Härold (Herald)
Håller koll på det här med namn och vapen (personliga sköldvapen som visar vem man är alltså).
Härolden är även den som inför hov ropar ut när det ska ske samt är som en sorts “toastmaster” under själva hovet.

Skattmästare /Kassör (Exchequer)
Ansvarar för föreningens ekonomi.

Marsk – fighting /Gardeskapten (Marshal Armoured combat/Captain of the guard)
Ansvarar för Gotviks heavy fighting

MoAS /Skråhållare (Minister of Arts & Science)
Ansvarar för konst, hantverk och vetenskap i föreningen.
Denna personen håller t ex koll på konst & vetenskapstävlingar under Gotviks event samt att kurser som efterfrågas i föreningen blir av.

Krönikör (Chronicler)
Ansvarar för Gotviks medlemsblad/tidning Dauphinen och att den kommer ut samt levereras till våra medlemmar 6 gånger per år.

Chatelaine /Kastellan (Chatelaine)
Ansvarar för nybörjare, rekrytering samt demon (uppvisningar).

Nätmästare (Webminister)
Ansvarar för hemsidor.

Utlåningsansvarig (Keeper of the Gold Key)
Ansvarar för att Gotviks utlåningssaker är i bra skick samt tillgängligt för dem som behöver låna.

Marsk – bågskytte / Bågskyttekapten (Marshal Target archery /Archery captain)
Ansvarar för Gotviks bågskytte

Fältskär (Chirurgeon)
Ansvarar för att Gotviks förbandslåda kommer med till kämpaleksträningar samt event. Helst någon med någon form av sjukvårdsutbildning då det är bra om personen kan lägga förband samt vara behjälplig vid olycka.

Dessa ämbeten finns också men de är för tillfället inte tillsatta i Gotvik:

Historiker (Historian)
Ansvarar för att hålla koll på Gotviks historia

Marsk – fäktning (Marshal Fencing)
Ansvarar för fäktning

Marsk – häst (Marshal Equestrian activities)
Ansvarar för aktiviteter till häst

Skrollmakare /Präntare (Signet Clerk)
Ansvarar för skrolltillverkning (ex inför hov där det ska delas ut)

Barnansvarig (Minister of Youth)
Ansvarar för barnaktiviteter i Gotvik

PR-ansvarig (Society Media Relations Officer)
Ansvarar för media/presskontakten

Bryggarmästare
Då Gotvik har så många som är medlemmar i Nordmarks bryggargille är det inte mer än rätt att vi även har en lokal bryggarmästare.

Fogde

Ansvarar för säkerhet vid evenemang samt möjliggör att lost and found (hittegods) återkommer till sina ägare.

Tornejklerk

Upprätthåller listämbetet och resultatlogg för tävlingar.

Studiecirkelansvarig (Circle mistress)

Ansvarar för kontakten mellan studieförbund och Gotvik. Svarar på frågor och styr upp skötseln av studiecirklar.

sv_SESwedish