Rapporteringsdags

– Vem ska ha vad och när?
Sammanställt under 2009 av Felicitas

Drots

Januari – Mars rapporteras senast 20 April
April – Juni rapporteras senast 20 Juli
Juli – September rapporteras senast 20 Oktober
Oktober – December rapporteras senast 20 januari, Doomsday report

Skattmästare

Januari – Mars rapporteras senast 20 April
April – Juni rapporteras senast 20 Juli
Juli – September rapporteras senast 20 Oktober
Oktober – December rapporteras senast 20 januari, skall innehålla årsredovisning

Kastellan/Chatelaine

Januari – Mars rapporteras senast 20 April
April – Juni rapporteras senast 20 Juli
Juli – September rapporteras senast 20 Oktober
Oktober – December rapporteras senast 20 januari, Doomsday report

Marsk

Januari – Mars rapporteras senast 25 April
April – Juni rapporteras senast 25 Juli
Juli – September rapporteras senast 25
Oktober – December rapporteras senast 25 januari, Doomsday report

MoAS

Januari – Mars rapporteras senast 20 April
April – Juni rapporteras senast 20 Juli
Juli – September rapporteras senast 20 Oktober
Oktober – December rapporteras senast 20 januari, Doomsday report

Krönikör
Skickar en kopia av det lokala nyhetsbladet (Dauphinen i Gotviks fall) till Nordmarks Krönikör

Härold

Januari – Mars rapporteras senast 25 April
April – Juni rapporteras senast 25 Juli
Juli – September rapporteras senast 25 Oktober
Oktober – December rapporteras senast 25 januari, Doomsday report

sv_SESwedish