Gotviks eminenta ordlista

Vi är en tvåspråkig förening och ibland blir det lite förvirrande med alla ord. Här kommer en redogörelse. Saknar du några så maila dem gärna till webmastern, webmaster@gotvik.se

Vanliga SCA-ord

Albion Svarta draken i Drachenwalds vapen. Läs historien om Albion HÄR
Anakronism tidförväxling utanför sin egentliga tid. Från grekiskans ana (baklänges, backad)
samt khronizein (tidstypisk, hör hemma i en speciell tid).
Anno societatis (AS) Sällskapets år. Vår tideräkning startade med år 1 (AS I) 1 maj 1966.
Åren skrivs med romerska siffror ex 8 oktober 2010 blir 8 oktober AS XLV.
Idén kommer från AD (Anno Domino = Herrens år).
Art and Science Konst och vetenskap. Detta innefattar allt hantverk, konst och vetenskap
mm som vi utövar inom SCA. Vi har även ämbetsmän med benämningen
“Minister of Arts and Science” (MoAS) som är den som ansvarar för
hantverkskurser, tävlingar på event mm.
Autokrat Den som har huvudansvaret för en speciell händelse, ex fest eller helgevent,
kallas autokrat. Personens uppgift är att hitta lokal, planera, fixa folk och hålla
i alla trådar. Om det är så att sittande kronor närvarar på eventet brukar
autokraten se till att deras önskemål blir tillgodosedda.
Award of Arms (AoA) Rätten att bära vapen. Första gradens utmärkelse som ger rang och status
inom SCA . Förutom rättigheter att få ett heraldiskt vapen har personen även
rätt att tituleras Lord eller Lady. På svenska Herr eller Fru.
Delas ut av kronor för väl utfört arbete i föreningen.
Badge Symbol som visar tillhörighet eller ägande. En badge kan antingen vara för
en person eller en grupp. Den måste, likt ett personvapen eller gruppvapen,
registreras hos heraldikämbetet.
Bankett En festmåltid med minst 3 rätter som oftast hålls lördag kväll under ett helgevent.
Dock har Gotvik haft en berömd lunchbankett.
Bardic circle En samling människor, vanligtvis kvällstid och helst runt en brasa, som utbyter
sagor och sånger i medeltida stil.
Baron Man med högst rang i ett baroni (sittande krona). Tituleras med titeln innan namnet
och visas stor hövlighet. Tituleras av andra med “Ers Excellens”.
Baronessa Kvinna med högst rang i ett baroni (sittande krona). Tituleras med titeln innan namnet
och visas stor hövlighet. Tituleras av andra med “Ers Excellens”.
Baroni Område som fått denna status av SCA t.ex. Göteborg – Baroniet Gotvik samt
Gotland – Baroniet Styringheim.
Board of Directors – BoD Styrelsen för SCA. Den instans som sköter driften av SCA.
För mer information gå till hemsidan för BoD.
Calligrafi Medeltida skönskrift
Carneol, Nordmarks Ges till den eller de som arbetat och ansträngt sig för att återge känslan av den
ljusa Medeltiden
Chamberlain Regaliaansvarig är en bra summering av detta ämbete. Vanligtvis i ett
kungadöme, furstendöme eller baroni. Ämbetet ligger oftast under Skattmästaren.
Antingen har man ämbetet så länge som sittande kronor regerar eller så har
man det på en fastställd period oberoende av vilka som innehar tronen. Detta
ämbete fanns till en början enbart i Kungadömet An Tir i USA och
ansvarsuppgifterna skiljer sig en del från kungadöme till kungadöme.
Chatelaine/Kastellan Ämbetsman som ansvarar för nybörjare vad gäller att välkomna samt rekrytera.
Ansvarar i vissa föreningar även för att låna ut kläder, festgear mm.
Chirurgeon Fältskär. mbetspost som ansvarar för medicinska frågor samt första hjälpen. Ska
helst ha någon form av utbildning inom första hjälpen. Ska alltid finnas med vid
torneringar samt krig och dylikt och då även medföra förbandslåda.
Chivalry 1) En av de tre högsta ordnarna inom SCA som ges av kronor till medlem som
uppvisar mycket stor skicklighet i strid samt uppvisar artighet, behagfullhet och
de färdigheter som krävs enligt Corpora för en sådan utnämning.
Riddare tilltalas med Sir + namn eller Herr Riddare, på engelska Sir Knight.
Kvinnor Sir + namn eller Min Fru Riddare, på engelska My Lady knight.
2) Ridderlighet.
Chronicler Krönikör. Ämbete som ansvarar för en grupps tidning/utskick.
Circlet Ett enkelt metallband som bärs runt huvudet för att hålla håret på plats.
I Sverige får alla använda den, men det rekommenderas inom SCA att du ska
ha fått en AoA först.
Consort Den vars ära en fighter slåss för i en tornering. Gäller det en krontornering
så kommer denna personen regera tillsammans med sin fighter.
Coronation Ceremoni där de som har vunnit t.ex. krontorneringen kröns med sin dam/herre
till nytt kungapar. Se annons på t.ex Drachenwalds hemsida.
Även Investiture kan användas vid ex baroniell kröning.
Corpora Det styrande dokumentet över organisation och struktur inom SCA, både
medeltida och mundant.
Court Baron/Baroness Utmärkelse som ger permanent baron/baronessastatus. Svenska Hovbaron/baronessa.
Inte knyten till ett landområde.
Device Heraldiskt emblem som är registrerat hos heraldikämbetet till en person eller
grupp. När personen får en AoA blir detta då dennes vapenmärke.
För designregler kontakta heraldik ämbetet.
Dragon’s Bowle Ges till någon som visat stark känsla för och vilja till tidsenlighet.
Dragon’s Jewel Ges till barn under 12 år som utmärkt sig genom ridderligt uppträdande eller tjänst
Dragon’s Pride Ges till barn under 12 år för konst- och vetenskap.
Dragon’s Tear Tilldelas någon som anordnat ett extremt lyckat kungadömesevenemang.
Drots Ämbete som har högsta administrativa ansvaret inom SCA. Samordnare för
de övriga ämbetena. Denna person är i många föreningar ordförande.
På engelska Seneschal. Ordet seneschal härstammar enligt Webster’s från
siniskalk som betyder nåt i stil med gammal tjänare. Drots härstammar från
trutsazo, den som hade ansvar för trossen. Man kan sammanfatta båda till
en person med administrativt och praktiskt ansvar för att ett hushåll eller en
domän skall fungera i sin dagliga tillvaro.
Vilket också på sätt och vis också gäller för en drots inom SCA.
Drottning Vinnare av kronturneringen. Den högsta myndigheten inom kungadömet.
Makten delas lika mellan kung och drottning. Tilltalas Ers majestät, Ers nåd
eller My Lady drottningen.
På engelska tilltalas Your Majesty, Your Grace eller My Lady Queen.
Dry/Damp/Wet site Torr/Fuktig/Blöt site refererar till alkoholtoleransen på ett event. På en
Dry/Torr site är alkohol förbjudet. Damp/Fuktig site accepterar vin, öl
och mjöd men ingen starksprit. På en Wet/Blöt site finns inga alkoholregler
att anpassa sig efter. Det finns även benämningen “Discreetly” damp
(diskret site) vilket betyder att siten vanligtvis r Dry/Torr, men att ägarna har
gått med på alkoholkonsumption så länge det sköts diskret.
Event En tilldragelse. Event kan vara en uppvisning, en fest, en kurs, en turnering,
en helg med kurser, kämpalek och bankett eller ett veckolångt läger.
Officiella event är när en förening har annonserat ut i en SCAtidning och
alla är välkomna att anmäla sig.
Inofficiella event är något som föreningen anordnar för sina medlemmar där
bara vissa inbjudna utifrån kommer.
Exchequer Kassör. Det ämbete som är ansvarig för att hålla ordning på ekonomin.
Fatabur Kallas det föreningsförråd där man kan bl.a. låna kläder. I Gotvik kallar vi det
bara för “lånegarderoben”. Ansvarig person kallas för Gold Key eller fataburmö.
Favor, Favör Favören är ett band eller annat personligt tecken på högaktning som oftast ges
till en kämpe. Det kan vara ett tecken på allt från en Lycka-till-önskan till ett
kärleksbevis. Ska du ställa upp i krontornering eller furstetorneringen är det ett
tecken på att du går med på att krönas tillsammans med din kämpe om
han/hon vinner. En kämpe kan ha många favörer.
Feast gear / festväxel Festprylar. Det du behöver för att äta och dricka på en fest t.ex.: tallrik, skål
(ibland serveras soppa), bägare att dricka ur, sked, ätkniv och gärna en
tygpåse att dölja den moderna förpackningen av det du dricker. Bör vara i material
samt utformat med medeltida känsla ex i metall eller trä. Denna bas kan sedan
utökas med ljusstakar, ljus, servetter, karaffer, saltkar mm. Det förutsätts att
du tar med dig ditt eget feast gear på event om inget annat anges. Saknar du
feast gear ta kontakt med autokraten eller någon annan och be att få låna i
god tid före eventet.
Founding Baron/Baroness Titel som ges till ett baronis allra första baron eller baronessa.
Fru Tituleras kvinna med utmärkelsen AoA eller GoA på svenska. Vid vanligt hövligt
tilltal kan man säga min fru i stället för du. Talar man om en annan person som
t.ex. min fästmö/ sambo är det också bra att använda min fru eller käresta.
Furste Vinnare av furstetorneringen. Man med högst rang i ett furstendöme (sittande
krona). Tituleras med titeln innan namnet och visas stor hövlighet. Tituleras av
andra med Ers höghet, min furste eller “Furst + förnamn”. På engelska Prince.
Furstendöme Ett geografiskt område i ett kungadöme. Sverige är ett furstendöme som heter
Nordmark. På engelska Principality, the Principality of Nordmark.
Furstinna Vinnare av furstetorneringen. Kvinna med högst rang i ett furstendöme (sittande
krona). Tituleras med titeln innan namnet och visas stor hövlighet. Tituleras av
andra med Ers höghet, min furstinna eller “Furstinna + förnamn”.
På engelska Princess.
Fältskär Se chirurgeon.
Gille Ett gille är en sammanslutning av personer med ett specifikt intresse, t.ex.
matlagning, väva, växtfärga. Gillena är inte föreningsanknutna utan vem som
helst som godtas av gillet får bli medlem. Engelska Guild.
Gold Key Ämbete vars uppgift det är att ansvara för föreningens förråd, utlåningsmaterial mm.
Grant of Arms (GoA) En utmärkelse som är mer status än en vanlig AoA. Ger titeln Honorable Lord/Lady.
Greve En man som har varit kung en gång får efteråt bära denna titel resten av livet. Tilltalas
Ers excellens, My Lord Greven eller “Greve + förnamn”. I Sverige även Jarl.
På engelska Earl eller Count.
Grevinna En kvinna som har varit drottning en gång får efteråt bära denna titel resten av livet.
Tilltalas Ers excellens, My Lady Grevinna eller “Grevinna + förnamn”.
På engelska Countess.
Grevskap Föreningar inom SCA brukar kallas för shire på engelska, t.ex. the Shire of
Juneborg. Föreningen måste ansöka om sin shire- status och få den beviljad från
kungadömet. Innan statusen är fastställd kallas föreningen för insipient shire.
Gyllene Bandet Ges för hårt och uthålligt arbete för furstendömet samt en vilja att ställa sina
kunskaper till förfogande för andra.
Symbolen är ett gyllene band, buret någonstans på dräkten.
Herald Det ämbete som ansvarar för utvecklandet och registrering av ett medeltida namn,
emblem och heraldiska vapen. Härolden är även den som kungör olika saker på
t.ex. ett hov. Utropare. På svenska Härold.
Herald’s Point Plats för härolder att hålla möten och hjälpa medlemmar på event. Behöver du en
härold för att hjälpa dig med ditt namn eller ditt personvapen är det hit du ska ta dig.
Hertig En man som har varit kung minst två gånger. Tilltalas Ers Nåd, My Lord Hertigen
eller “Hertig + förnamn”. På engelska Duke.
Hertiginna En kvinna som har varit drottning minst två gånger. Tilltalas Ers Nåd, My Lady
Hertiginnan eller “Hertiginna + förnamn”. På engelska Duchess.
Hold! Utrop när säkerheten ifrågasätts vid samtlig kämpaleksutövning. ALL aktivitet
avslutas & alla står still tills problemet åtgärdats (rem som gått av, list som
delat på sig, person utifrån som står för nära etc). Används i grunden enbart
under strider men blir mer och mer vanlig under all aktivitet.
Om någon ropar Hold! på slagfältet så är normen att man går ner på ett knä.
Honorable Lord/Lady Titulering till bland annat dem som fått Grant of Arms (GoA).
Hospitallers of Albion Ges för ridderlighet, höviskhet och tjänstvillighet extraordinär för dem boendes
utanför Drachenwalds gränser, utdelas av kungen. Läs historien om Albion HÄR
Hov En sittande krona kan kalla till ett hov på en fest eller annan tillställning. På ett
hov kan olika utmärkelser delas ut, kungörelser meddelas, straff, förfrågningar mm
ske. Allt beroende på vad kronan behagar.
Hushåll Ett hushåll är en sammanslutning av personer med ett specifikt intresse, t.ex.
matlagning, smide eller av en speciell tidsepok som vikingatid, venetianska kurtisaner
eller legoknektar. En subgrupp i den lokala föreningen. Hushållet skapar sina egna
regler och ingen utomstående har med dem att göra, hushållet kan inte påverka
föreningens regler.
Härold Se Herold
Högbord Vid en fest är det det bord där den närvarande adeln och högt ärade gäster sitter.
Illumination Medeltida måleri som dekorerade och illustrerade böcker och viktiga pergament.
Intent, Letter of Avsiktsförklaring man lämnar när man vill ställa upp i exempelvis en krontornering.
Innehåller bland annat att man accepterar de gällande reglerna för arvtorneringen.
Investiture Ceremoni där de som har vunnit t.ex. krontorneringen kröns med sin dam/herre
till nytt kungapar. Även Coronation kan användas. På svenska Kröning.
Jarl Se Greve
Kanton Ett kanton är en mindre grupp inom SCA. Det är oftast, men inte alltid, en del
inom ett baroni eller en provins.
King’s Order of the Companions
of Albion
Ges för ridderlighet, höviskhet och tjänstvillighet extraordinär, utdelas av kungen.
Läs historien om Albion HÄR
Knight En av de tre högsta ordnarna inom SCA – som ges av kronor efter konsultation med
ordens övriga medlemmar till medlem som uppvisar mycket stor skicklighet i strid
samt uppvisar artighet, behagfullhet och de färdigheter som krävs enligt Corpora för
en sådan utnämning. Riddare tilltalas med Sir + namn eller Herr Riddare, på engelska
Sir Knight. Kvinnor Sir + namn eller Min Fru Riddare, på engelska My Lady knight
(på engelska heter orden chivalry. Riddare som person Knight).
Known World, The Man brukar referera till den kända världen och då menas SCA världen. Det som hör
hit är i första hand där det finns SCA- föreningar. Som exempel för att förklara
begreppet kan nämnas att när SCA startade i USA så var resten av jorden okänd.
Först ca 1980 fanns Europa med på kartan. För mer exakt uppgift om hur SCA
världen ser ut kan ni söka på www.sca.org.
Konst och vetenskap Se Arts and science
Kollegium – Universitet En träff där huvudsyftet är att lära ut eller ha workshops inom olika ämnen som rör
SCA-verksamhet. På engelska Collegium eller University..
Konsort Se Consort
Krona Kronor bärs endast av Kung, Drottning, Prins, Prinsessa, Furste, Furstinna, Baron,
Baronessa, Hov baron, vicecount m.fl. Det finns speciella regler för hur olika kronor
ser ut.
Krona/-or Smeknamn för krönt person av rang, se ovan “krona”. Nämns endast i mundana
sammanhang.
Kröning Ceremoni där de som har vunnit t.ex. furstetorneringen kröns med sin dam/herre till
nytt furstepar. Se annons på Nordmarks hemsida.
På engelska Coronation och även Investiture kan användas.
Krönikör Se Chronicler
Kung Vinnare av kronturneringen. Den högsta myndigheten inom kungadömet. Makten
delas lika mellan kung och drottning. Tilltalas Ers majestät, Ers nåd, Sire eller My
Lord konungen.
På engelska tilltalas Your Majesty, Sire, Your Grace eller My Lord King.
Kända världen Se Known World
Lady Tituleras kvinna med utmärkelsen AoA eller GoA. Vid tilltal säger man
Lady + namnet. Med små bokstäver, my lady, är det vanligt hövligt tilltal till någon
som man inte vet hur man ska tilltala i stället för att säga du. På svenska kan man
säga min dam eller min Fru.
Laurel En orden med hög status. Medlemskap ges av kronor efter konsultation med
ordens övriga medlemmar till den som har visat mycket god kunskap och färdighet
inom ett eller flera Konst och Vetenskapsområden samt att hela tiden vara villig att
lära ut till andra. Dessutom ska personen genom sitt kunnande verka för sin regions
bästa, uppvisa den artighet, grace och vara väl insatt i de färdigheter som SCA kräver
enligt sin Corpora för en sådan utnämning.
Medlem kallas för Master eller Mistress eller liknande benämning på egna språket.
Lindqvistringes Order of.. Ges av Drachenwalds kungapar för tjänst i kungadömet. Dess
ordenstecken är en vinglös drake som formar en ring runt en röd sten.
Ljusorden Ges till dem som har visat skicklighet inom konst och vetenskap, liksom viljan att
dela med sig av sin kunskap till andra.
Den gamla symbolen var en gyllene medaljong med en sol, två bägare, en regnbåge samt en
krona i ett rött band. Den nya är ett ljus delad per pale i svart och blått med en gyllene låga.
Lord Tituleras man med utmärkelsen AoA eller GoA. Vid tilltal säger man Lord + namnet.
Med små bokstäver, my lord, är det vanligt hövligt tilltal till någon som man inte vet
hur man ska tilltala i stället för att säga du. Kan även användas I omnämnande av
relationsförhållanden. På svenska Herr.
Lärling En medlem i Laurel utser sin egen lärling. Lärlingens uppgift är att hjälpa sin
mäster/mästarinna och därav dra lärdom. Lärling kan även kallas skyddsling inom
Pelikanorden. På engelska Apprentice. Även Fosterling, Page, Protege och Squire
kan användas i olika sammanhang.
Malakit, Nordmarks Ges till den eller de som ägnat sig åt studier av tidsperioden som återskapas i SCA
och använt resultatet av dessa studier för Nordmarks väl.
Minister of Arts and Science Ämbete som ansvarar för aktiviteter inom hantverk och föreläsningar mm.
Mundan Nutida. Allt och alla som har med den verkliga världen här och nu att göra.
Munskänk Provsmakare. Den som avsmakar mat och dryck så att inte kronorna blir förgiftade.
Kan även vara den som ansvarar för vinet/alkoholen.
OI-YAY! Utrop som t.ex. härolder utropar för att påbringa uppmärksamhet innan de framför
vad de har att säga.
Områden SCAs indelning av den geografiska världen och lokalgrupper är minst sagt snårig
men ungefär så här är det. Världen består av olika kungadömen. I dessa kan det
finnas furstendömen och baronier och lokalgrupper som kallas för Shire samt mindre
grupper i ett baroni som kallas kantoner. Antalet SCA-medlemmar bestämmer
benämningen. T.ex. Sverige som kallas för furstendömet Nordmark har underifrån
räknat många lokalföreningar och två baronier. Vi ingår i kungadömet Drachenwald
som i princip är Europa samt SydAfrika. Se även Known World.
Orden, ordnar Det finns olika sorters ordnar inom SCA.
De tre högsta (kallas pärordnar/peerage är Pelikan (för tjänst), Laurel (för konst &
vetenskap) och Riddare (för kämpalek eng. Chivalry). Dessa fungerar som rådgivande
organ till kronorna. I dessa ordnar blir man invald av ordensmedlemmar samt av
sittande kungapar.
Drachenwald har även Lindquistringes (tjänst), Panache (konst & vetenskap) samt
Silver Guard (kämpalek).
Nordmarks ordnar är Gyllene Bandet (tjänst), Ljusorden (konst & vetenskap) samt
Vita Porten (kämpalek). Till de lägre ordnarna kan man rekommendera folk.
Order of The Dragon’s Steel Ges för ridderlighet, höviskhet och tjänstvillighet, utdelas av kungen.
Order of the Rose Tilldelas en Drottning efter hennes första regentperiod (kan tilldelas en man om den
kämpande parten är kvinna)
Page En pojke eller flicka som tjänar en vuxen SCA medlem som träning. Hjälper till med
olika saker som behövs. Även Apprentice, Fosterling, Protege och Squire kan
användas i olika sammanhang.
Panache Order of.. Ges av Drachenwalds kungapar för konst och vetenskap i kungadömet.
Vars tecken är en rundel från mitten randad i svart, gult och rött med en svart, röd och gul fjäder på; Drachenwalds
färger.
Patent of Arms (PoA) Den högsta graden man kan få. Kungligheter ger det till nya medlemmar i någon
av de stora ordnarna samt till före detta kungapar eller furstepar tillsammans med
deras kungliga pärskap (Royal peerage). T.ex. Count/Countess (suttit en gång
som kungapar), Duke/Duchess (suttit minst två gånger som kungapar),
Vicomte/Vicomtessa (fd furstepar).
Peer Är inom SCA en rangbeteckning som används inom ordnar (på svenska pär/pärskap).
Pelikan En av de tre högsta ordnarna inom SCA. Medlem väljs in av sittande kungapar
samt ordensmedlemmar och ges av kronor till medlem som tjänat och arbetat
hårt och konstruktivt för kungadömet och är väl insatt i de färdigheter som SCA
kräver enligt sin Corpora för en sådan utnämning. Medlem kallas för Master
eller Mistress.
Period Engelskt uttal. Tidsenligt. Om man vill att något ska vara period menas att det ska
efterlikna den tidsperiod som eftersträvas. T.ex. är inte en plasttallrik eller jeans
“period” hur du än försöker. Slanguttrycket purjo syftar på detta.
Persona Ett alter ego som man hittar på. Du bestämmer själv hur invecklad historia din
persona ska ha. En del nöjer sig med bara ett namn medan andra ritar släktträd
och skriver en livsbeskrivning. Din karaktär får ej vara en verklig historisk person,
ej adlig, ej hämtad från litteratur, filmer och teater eller fantasy. Om den persona
du valt redan är registrerad hos SCA av någon annan måste du göra ändringar
eftersom två personer inte kan samsas om samma persona. Namnet ska vara
tidstypiskt för den nationalitet du valt. Personan används inom SCA för att fördjupa
återskapandet av medeltiden.
Popular Company of Sojourners Ges till de som flyttat från vårt fagra kungadöme. Döpt efter Permanent Change of Station som tilldelas
Amerikansk militär när de beordras flytta.
Populas Benämning om de människor som är med i SCA, närvarande på ett event,
innevånare i ett SCA område eller helt enkelt de som befinner sig inom hörhåll
av härolden (åhörare).
Procession Ett mer eller mindre formellt intåg där man inträder i rangordning.
Kan förekomma vid hov och vid olika torneringar.
Pär Se Peer
Queen’s Order of Courtesy Ges för ridderlighet, höviskhet och tjänstvillighet extraordinär, utdelas av drottningen.
Rang För att återskapa medeltiden följer även olika rang med inom SCA. Högst rang har
kungaparet, sedan kommer furstepar, sittande baronpar, Duke/Duchess,
Count/Countess, Vicomte/Vicomtessa, Lord och Lady. In i detta ska även
stoppas övriga kronor, ämbetsmännen och olika hedersutmärkelser m.m.
Snårigt?! Javisst! Därför behandlas alla inom SCA med hövlig ridderlighet oavsett
nybörjare eller annat. Att inneha hög rang innebär inte att man får köra med folk
utom möjligtvis skämtsamt under hoven.
Rattan Rotting. Stommen till de vapen som används, se Heawy Weapons.
Reverance Att buga eller niga inför kungligheter eller mot danspartner.
Riddare Se Knight
Ridderlighet Ett beteende som starkt uppmuntras inom SCA (på engelska chivalry).
Salladins Ring Ges till dem som visat ovanlig höviskhet, omtanke och ridderlighet. (Nordmark)
Scroll- /-a Kallas de papper som utmärkelser ges på till medlemmar.
Är kalligraferade och om man har tur även illuminerade.
Seneschal Se Drots
Shire Grevskap. Föreningar inom SCA brukar kallas för shire på engelska, t.ex. the
Shire of Ulvberget. Föreningen måste ansöka om sin shire- status och få den
beviljad från kungadömet. Innan statusen är fastställd kallas föreningen för
insipient shire.
Sigillum Coronae Ges för personlig tjänst till kungaparet. Finns i 3 versioner: kungens val, drottningens
val samt kungens och drottningens val.
Silver guard Order of.. Ges av Drachenwalds kungapar för kämpalek. Medlemmar kan
bära ett silverarmband med en drake som håller i ett svärd.
Sittande kronor Term för dem som just nu innehar tronen. Ex furstepar eller kungapar.
Skyddsling En person som lärs upp och fostras in i SCA och mottar hjälp från en pär, Lord
eller Lady. En medlem i Pelikanorden utser sin egen skyddsling. Skyddslingens
uppgift är att hjälpa sin mäster/ mästarinna och därav dra lärdom. Kan även kallas
lärling. På engelska Fosterling, även Apprentice, Page, Protege och Squire kan
användas i olika sammanhang.
Skåla Det är brukligt att man under fester utbringar skålar.
Det finns några viktiga som bör tas med:
för Drachenwald, för Nordmark som skålas med vänster hand (Nordmarks första
baron var vänsterhänt), för Drömmen, närvarande kronor.
Sedan kan man skåla för allt möjligt t.ex. alla kvinnor, tappra kämpar, köket.
Society of Creative Anachronism
SCA
Sällskapet för kreativ anakronism. Vår världsomspännande förening. www.sca.org
Sparre, Nordmarks Ges till dem som arbetar/arbetat för Normarks väl men ej är boendes inom dess
gränser.
Taffel En enklare måltid bestående i huvudsak av bröd, ost, kallskuret, mandlar, nötter
och frukt.
Tan/Tanista Den titel som man har som arvtagare till furstetronerna.
Från den stund man vunnit furstetorneringen tills kröningen.
Troll Ett bättre ord är Portvakt. Det ställe där man anmäler sig, ev. betalar, och får
information till det event man åkt till. Den person som för tillfället tagit på sig
uppgiften kallas ofta (kärleksfullt) för troll så länge denne sitter där. Dessa är
ej några medeltida benämningar.
University Universitet. Se Kollegium.
Utmärkelse Den som jobbat mycket inom den lokala föreningen eller på högre nivå kan
få en utmärkelse. Personer runt omkring rekommenderar personen i fråga till
fursteparet eller kungaparet att denne förtjänar en utmärkelse till t.ex. AoA för
t.ex. sitt engagemang, hårda arbete för föreningens bästa, stor hjälpsamhet.
Se regler och utmärkelser på Nordmarks och SCAs hemsidor.
Vapen (2) Heraldiskt märke/symbol som visar vem som är vem. Måste registreras hos
Heraldikämbetet och godkännas innan det kan användas. Endast den som
har fått en AoA eller högre har rätt till ett vapenmärke. För designregler
kontakta heraldikämbetet (på engelska arms).
Vicomte/Vicomtessa Tillhör kungligt präskap. (Viscount/Viscountess) har suttit som furstepar.
Vita Portens Väktare Ges till dem som visat sig vara ridderliga, skickliga i vapenbruk, och villiga att
undervisa andra. Denna utmärkelse ges för alla typer av kämpalek som
godkänts i furstendömet.
Symbolen är en silverne medaljong i form av en port, hängande i en svart kedja.
Vivant, Vivat Hurra och leverop. Vivant = för en person, vivat = för flera personer. En hurra-term som är vanligare i USA är ‘huzzah’.
Ämbete Det finns många olika ansvarsområden som har ämbetsmän. Dessa har
rapporteringsplikt till sina överordnande ämbetsmän, t.ex. rapporterar
föreningens drots till Nordmarks drots som skickar vidare sammanställningen
av Nordmarks drotsar till Drachenwalds drots som ger sin lunta till SCA i USA.
Dessa är ej underställda styrelsen. Några stora ämbeten är drots, chatelaine,
MoAS, härold, marsk, skattmästare, krönikör och fältskär. Ämbetsmännen
utser själva sina efterträdare, och informerar sedan övriga sitt val. Ämbetena
har inget med svensk föreningstradition att göra, utom möjligtvis skattmästaren.
Se även artikeln “Vad gör en ämbetsman?
Ämbetsmannamöte När ämbetsmän så vill kan de kalla till ett möte för att dryfta saker som rör de
olika ämbetena, verksamhet eller kommande projekt. På dessa brukar det
meddelas om någon tänker avgå och lärlingar och efterträdare meddelas även
på dessa träffar. Dessa möten kan vara endast till för ämbetspersonerna och
deras lärlingar eller öppna för alla.

Kämpaleksord

Auktorisering För att få delta i strider, fäktning mm måste de som slåss vara auktoriserade.
Det innebär att en marsk (ansvarig) kontrollerat att de kan alla säkerhetsregler,
kan kontrollera sitt val av vapen samt har korrekt utrustning med tillräckligt
hög säkerhetsnivå.
Vill man byta vapenslag och/eller rustning måste man alltså omauktoriseras.
Blankstrid När man slåss med blankvapen för uppvisning, tornering eller fältslag.
Blankvapen Riktiga vapen av stål. Vill man gå med svärd ute t.ex. på marknaden i Visby
ska man kolla med polisen först om särskilt tillstånd krävs.
Boffervapen Ett vadderat vapen som är gjort av en kärna av t.ex. glasfiberstav som sedan
kläs in med liggunderlag och kontaktlim till önskad form. Ytterhölje latex eller
silvertejp. Mest leksaksstatus inom SCA.
Används vid kämpaleksträning med barn under 16 år.
Bucklare Liten sköld som mest används vid “cut & thrust”
Clear! Varning som ropas innan ett blankvapen dras.
Cut and thrust Fäktningsteknik där även hugg är tillåtna.
Dolk Kort vapen.
Dubbeldöd Inträffar när två fighters/fäktare träffar varandra nästan samtidigt.
Fighter Kämpe. Benämning om samtliga som deltar i heavy fighting.
Florett Ursprungligen ett övningsvapen för fäktning.
Grisen i mitten Träningsteknik i heavy fighting där den som blir “utbildad” (en person)
möter alla en åt gången. Efteråt får personen positiv samt negativ kritik
angående sin teknik eller brist därav.
Heavy Fighting Kallas det inom SCA när man återskapar medeltida strider och torneringar.
Ej skytte och fäktning. Se även Heavy Weapon.
Heavy Weapons De vapen som används för att strida. Ej värjor och skjutvapen. Stommen är
av rotting med silvertejp runt. Stötvapen har vadderade spetsar av flera lager
liggunderlag. Skärande eggar ska markeras med avvikande tejp. Vapnen är
gjorda att efterlikna riktiga vapen, t.ex. svärd, sköld, spjut, morgonstjärna,
tvåhandsvapen. Rustning i metall, härdat läder, ringbrynja och gambeson.
Kan på vissa ställen även vara riktiga vapen, så kallade blankvapen.
Hold! Utrop när säkerheten ifrågasätts vid samtlig kämpaleksutövning. ALL aktivitet
avslutas & alla står still tills problemet åtgärdats (rem som gått av, list som
delat på sig, person utifrån som står för nära etc). Används i grunden enbart
under strider men blir mer och mer vanlig under all aktivitet.
Om någon ropar Hold! på slagfältet så är normen att man går ner på ett knä.
Kämpe Se Fighter
Kämpalek Innefattar SCA’s stridsgrenar med heavy fighting, bågskytte & fäktning
Light weapons Lätta vapen är avståndsvapen t.ex. pilbåge, armborst och värjor samt liknande
som används för fäktning.
List En list är det område som markerats där turneringar och kämpalekar hålls.
I förlängning även de som arbetar med att hålla koll på torneringen. Listerna
kan vara allt från ett vanligt rep till ett staket. Detta är en säkerhetsåtgärd för
både kämpar och åskådare.
Lätta vapen Se Light weapons
Marshal Marsk. Ämbete som ansvarar för träning, övervakning av strider samt säkerhet.
Marsk Se marshal
Melée Gruuppstrid inom fäktning eller heavy fighting.
Pell Används vid telnikträning i heavy fighting. En stomme, oftast av trä samt vadderad,
utformad för att kunna öva slag på.
Round robin Tävlingsteknik inom heavy fighting. Går ut på att alla möter alla.
Squire Väpnare till en riddare (se knight). Ordensmedlem väljer själv ut sin väpnare.
Även Apprentice, Fosterling, Page och Protege användas i olika sammanhang.
Tornering Varierande typer av tävling där man slåss med exempelvis vapen och sköld,
tvåhandssvärd eller annat vapenslag. För att få vara med krävs en godkänd rustning
där utsatta kroppsdelar ska vara täckta av stål samt suspensoar, gäller både män
och kvinnor. Vapnen och rustningen ska godkännas innan striden. För att delta
måste man vara auktoriserad på de vapen man ställer upp i torneringen med.
Man måste även fylla i ett papper där man säger att man vet vad man ger sig in
på och vid eventuella skador inte kommer att stämma SCA eller annan ansvarig.
Detta kallas för en Waiver.
Waiver För att delta i en händelse, t.ex. en tornering måste man fylla i ett papper där
man säger att man vet vad man ger sig in på och vid eventuella skador inte
kommer att stämma SCA eller annan ansvarig. Som SCA-medlem får man ett
ifyllt kort hemskickat till sig där det står vem man är och vart man är medlem.
Detta ska alltid tas med när man åker någonstans.
Vapen (1) Inom SCA finns både riktiga vapen, kallat blankvapen och rottingvapen samt
avståndsvapen. Vanligast är att man slåss med rottingvapen. Se Heawy Weapons.
Kolla med marsken vilka regler som gäller.

 

Vettig Gôteboss-slang

Ba Förkortning av ‘bara’
Bamba Skolmatsal (BArnMatsBespisningsAula)
Barkis Vitt bröd med vallmofrön
Bonk Stryk
Bröta Föra oljud/oväsen (bröt = buller, brötigt = bullrigt)
Bördig Snäll, bussig, omtänksam (‘r’ är tyst)
Bördiga då! Snälla då! (‘r’ är tyst) även “bôôôdiigaaaa”
Bôs Skräp, småsmulor, rester, småsaker
Dôna Föra oväsen eller sparka iväg en (fot)boll (dôna iväg)
E du go ellerrr? Är du dum i huvudet?
Ellerrrr Eller.. men betonas starkare och är ett mycket välanvänt ord i Gbg
Feppla Fumla
Fesk Fisk
Fippla Pilla, knåpa, fixa
Fjôsigt Lite snålt
Flane Fåne
Flång Sprillans (ny)
Fläng Dum i huvudet
Flô Flytta
Fåssa, fassa Pappa
Go Sympatisk, angenäm.. samtliga Gôteborgare kan benämnas som “go”
Go gubbe Härlig typ (om du e 70+..)
Gullit/Gôllit Sött.. dock oftast ironiskt sagt..
Gura Gitarr
Gôr Ett förstärkningsord (t.ex. “görgott”)
Gôra Kletig röra/blandning (ex västkustsallad..) men är även ett verb som beskriver att pyssla
(göra) med något kletigt/kladdigt) eller att mula någon med snö
Gôtt Gott
Gôttaste Det allra godaste
Himla Ett förstärkningsord som betyder väldigt
Hojtarolja Alkohol (om du e 70+..)
Hôvve Huvud
Ingen ko på isen Betyder typ “ingen fara/panik” det e inte bråttom
Kirra Fixa, ordna
Knö Trängas, knuffas
Kålle å Ada Två goa tjommar.. (om du e 70+..)
Käckt Väldigt bra, praktiskt
Kôtta Slå/aga (Kôtta i hôvve = lugga någon)
La Väl (t.ex. “kan du la göra”)
Lådda Låda (tillägnat Sneskägg..)
Läska Fresta, locka
Bös fast mindre.. typ fickludd
Mocklig, mockligt Beundrad, beundransvärt, avundsvärt
Måssa, mossa Mamma
Môla Trycka i sig (mat)
Môsa Arbeta eller gå långsamt kan även vara söla sig eller lösa sig
Môva Som flö
Natta Dåligt (t.ex. “Det var rena natta”)
Paff Punktering (“cykeln är paff”. Göteborgare blir inte paff utan häpen..)
Pirra Säckkärra
Raggarballe med svängdörr Korv med bröd (om du är 70+.. och beställs då tillsammans med en ljummen Pucko)
Redig Ordentlig eller bra.. dock oftast ironiskt sagt..
Rundstycke Litet runt vitt bröd (fralla)
Skit Ett förstärkningsord (t.ex. “skitgott”)
Snullet, snôllet Taskigt läge
Svale Farstu, trapphus, förstubro
Tetig Petig eller underlig
Tjomme Snubbe, kille.. ofta lite underlig (om du e 70+..)
Tjotta Kasta
Tjottahejti Långtbortistan
Tjôta Prata/snacka (kan även vara benämning på tjatig person i formen “men tjôôôta då!”)
Tyken Uppkäftig, oförskämd
Typ så ba lixom Betyder ungefär “på så/detta vis”, blir roligare av att hela “meningen”
är sammansatt av Gbg-slang..
Vase Liten barn oftast en pojke (om du e 70+..)
Åpen Glupsk eller girig
Änna Liksom

 

 

sv_SESwedish